Wie zijn we

‘Wolk in mijn hoofd’ is een initiatief van het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid. Dit netwerk is een samenwerking tussen verschillende diensten van het UZ Gent (Vrouwenkliniek, Neonatologie, Sociale dienst, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie, Psychologie), Moeder-baby eenheid Karus, wijkgezondheidscentra (Botermarkt, Nieuw Gent, Brugse Poort), Kraamkaravaan, Kind & Gezin, Karus Campus Melle en ervaringsdeskundigen Friedl en Kirsten. Het netwerk wil de preventie, detectie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap tot één jaar na de bevalling verbeteren en heeft hierbij aandacht voor de bredere psychosociale context van de zwangere of bevallen vrouwen en een goede samenwerking tussen de verschillende gezondheidswerkers en instellingen.

Het Gents Netwerk ontwikkelde in 2018  de richtlijn ‘Screening en detectie van perinatale mentale stoornissen: Richtlijn als leidraad voor het ontwikkelen van een zorgpad’ in opdracht van en met steun van de toenmalige Vlaamse minister Vandeurzen (Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Deze richtlijn werd bekroond met de Prof Award 2018 – Medical Innovation, die het sensibiliseringsfilmpje over mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap en na de bevalling op deze website mogelijk maakte.

In 2018 organiseerde Een hart voor haar, een initiatief van ervaringsdeskundige Annelies, allerlei activiteiten om in het kader van Music for Life aan fondsenwerving te doen. Met die fondsen hielpen ze mee aan de bewustmaking van en de nodige hulp bij psychische moeilijkheden in de periode rond de bevalling .

Het Gents Netwerk is voor 2019 geregistreerd als ‘Goed Doel’ bij De Warmste Week van Music for Life onder de naam Karus VZW Gent – Geestelijk Gezondheid – Ziekenhuis.